Skip links

Rad bez rizika.

Prijavite se za posao, a mi ćemo Vas povezati sa pravim poslodavcem.


  Bez nepoštivanja dogovora,

  Bez naknade za tražitelje zaposlenja,

  Bez diskriminitarnog položaja,

  Bez kršenja prava radnika,

  Bez zabrinutosti, straha ili stresa,

  Gradimo bolju budućnost, zajedno.

  Česta pitanja

  Uloga agencija za zapošljavanje je povezivanje poslodavaca i radnika. Posebice kod posredovanja pri zapošljavanju, traženje posla preko agencije može biti sigurnije od samostalnog zaposlenja.

  Agencija se naplaćuje isključivo od poslodavaca. Iz navedenog razloga, kako bi osigurala naplatu svojih potraživanja, za partnere bira isključivo poslodavce koji imaju pozitivne financijske rezultate i radnicima nude tržišne uvjete rada.

  Ne. Agencije koje uzimaju naknadu od tražitelja zaposlenja, uz to što riskiraju gubitak licence, pokazuju da nemaju dobre klijente koji su spremni platiti njihove usluge. Uz to što ćete od takvih agenija proći “skuplje”, vrlo je vjerojatno da Vam neće izvršiti dobru uslugu.

  Posredovanje je usluga agencije kroz koju agencija povezuje radnike i poslodavce s ciljem da uključene strane uđu u radni odnos. Ustupanje je usluga agencije kod koje je radnik zaposlenik agencije te se ustupa na rad poslodavcu.

  Neto plaću predstavlja iznos koji se dobije nakon što od bruto I iznosa oduzmemo doprinose iz plaće, porez na dohodak te prirez porezu na dohodak.

  Bruto I je iznos plaće iz koje se obračunavaju doprinosi za mirovinsko osiguranje, porezi, prirezi te neto iznos plaće. Doprinosi za mirovinsko osiguranje izdvajaju se u dva stupa. U prvi stup mirovinskog osiguranja izdvaja se 15 % bruto I iznosa i služi za financiranje mirovina sadašnjih umirovljenika, dok se u drugi stup izdvaja 5 % bruto I iznosa koji se uplaćuje na osobni mirovinski račun u obveznom mirovinskom fondu. Bruto II plaća predstavlja ukupni trošak plaće koji poslodavac ima za svojeg radnika. Bruto II iznos dobije se uvećanjem bruto I plaće za doprinos za zdravstveno osiguranje na plaću u ukupnom iznosu od 16,5 %.

  Poslodavac je dužan osigurati da ugovorena plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne budu nepovoljniji od uvjeta koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu direktno s poslodavcem.

  Pronađimo novi posao, zajedno.sigurno.

  Imate dodatnih pitanja?

  Obratite nam se s povjerenjem i pronaći ćemo rješenje.

  job@europroagency.com
  Explore
  Drag